Massimo La Rosa 长号大师班 活动纪录

时间:2018/9/2(周日)

           上午9:00 – 12:00 专题讲座,

           下午2:00 – 5:30公开大师班

地点:实践大学音乐系 合奏教室 (台北市中山区大直街70号)

主办单位:亚洲铜管音乐节